Laode Guojia

Laode Guojia

Laode Guojia (ofwel: Het Oude Land) is de naam van het noordelijke deel van het eiland Lían. Het schiereiland heeft een onbekend aantal inwoners sinds de Grote Vlucht. Hoewel de aanwezigheid van onbekende visserboten de meeste geleerden doet aannemen dat er nog wel mensen op het schiereiland wonen. De oude hoofdstad van Laode is Tiantang

Geschiedenis

De eerste Mensen

Uitgaande van de meest betrouwbare berekeningen, zijn de eerste mensen zo’n 5500 jaar geleden aangekomen op Laode. Het is algemeen geaccepteerd dat dit reizigers waren van het vaste land, die hun heil ergens anders zochten. Bij aankomst zijn de eerste mensen waarschijnlijk snel in aanraking gekomen met de de groepen elfen die destijds aan de kusten hebben geleefd.

Of dit contact vriendelijk is geweest is onduidelijk, de elfen verklaren dat er inderdaat conflicten zijn ontstaan over grondgebied en zij daarom de mensen hebben verjaagd. Keizerlijke geschiedschrijvers stellen echter dat de eerste mensen vrijwillig zijn doorgetrokken na eer te hebben bewezen aan deze Zee-Elfen.

De vroege Tijd

De eerste mensen trokken verder het binnenland van Laode in en over een periode van drie generaties wisten verschillende groepen zich te vestigen, het is door deze groepen (er bestaat conflict over welke groep dit was) dat aan de Laiyin de grondvesten werden gelegd voor de latere hoofdstad Tiantang.

Terwijl deze groeperingen zich over de vier windrichtingen verspreidde, kwamen zij in contact met de verschillende volkeren van Laode. Waaronder de Halflingen, Dwergen, Orcs en Dragonborn. Er is weinig bekend over deze ontmoetingen, hoewel de verhoudingen van vandaag er op wijzen dat hoewel de meeste ontmoetingen vredig verliepen De Orcs zijn hier echter een uitzondering op en hebben zich waarschijnlijk vijandelijk opgesteld.

Laode Guojia

Four Winds bart_vd_wal